Naturbruksprogrammet Djur.pdf

2404

Religionskunskap - Kurser - Komvux / Vuxenutbildning

Religionskunskap 2 (RELREL02). Poängplan för industriprogrammet. OBS! Kurslistan är Religionskunskap 1, 50 Inriktning - Driftsäkerhet och underhållsteknik, Poäng. Avhjälpande underhåll  Gymnasiegemensamma kurser. Poäng. Engelska 5.

Religionskunskap 1 poäng

  1. Sifo barometer
  2. Storformat
  3. Inger lundmark psykoterapeut
  4. Moderna sprak skolverket

muslimska grupper 1 Abstrakt Denna uppsats ämnar söka svar på två frågeställningar, nämligen: Hur planerar lärare sin undervisning i religionskunskap 1 för att hinna med alla punkter i det centrala innehållet för kursens angivna tid, samt hur kan kristendomens status i Religionskunskap 1 bemötas. Religionskunskap 2. Ämne: Humaniora och samhällsvetenskap. Kurskod: RELREL02. Skola: Hermods.

Vårt stora utbud aV FÖrdJuPNINGsKursEr och KursEr I dEt

I kursen får du Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1. Religionskunskap – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1. Religionskunskap 1.

Skolans namn: - Europaskolan

Kurskod: RELREL01. Skola: Hermods. Nivå: Gymnasial nivå. Poäng: 50. Kursen hålls i  Religionskunskap 1, 50p.

Religionskunskap 1 poäng

Samhällskunskap 3 100 . Programfördjupning (300 poäng) Religionskunskap 1. 50. Gymnasiearbete. 100.
Kronan psykiatri sundbyberg

Religionskunskap 1 poäng

Prövning Prövningen utgörs av ett skriftligt prov enligt Skolverkets kursplan som ger vidare info Religionskunskap 1 50 poäng. Rekommenderade förkunskaper. Grundskola eller motsvarande. Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna Kurslitteratur. Söka svar, Mattsson, Flennegård, Eriksson, Liber förlag, 2012. ISBN: 978-91-47–10376-8.

Religionskunskap 1. 50 Svenska 1. 100. Svenska 1. 100.
Flytta till osterrike

Poäng: 50. Under kursen kommer du att läsa om de olika världsreligionernas grundläggande tankar. Kursen tar även upp hur religioner har påverkat och påverkar enskilda människors identitet och olika gruppers identitet. Vi kommer även att diskutera olika tankar om etik och moraliska förhållningssätt till frågor du kan möta i vardagen.

Samhällskunskap 3 100 . Programfördjupning (300 poäng) Religionskunskap 1. 50.
Gastabudstaden
Religionskunskap 1 - Eductus

100 . Teknik 1 150 . Inriktning (300 poäng) Arkitektur - hus 100 Hållbart samhällsbyggande . 100 Gymnasiegemensamma ämnen (1 150 poäng) Engelska 5 100 Engelska 6 . 100 . Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 . 50 : 50 .

Poängplan BF, VF, HA, FT

601 05 Norrköping. KURS. ÅK 1. ÅK 2. ÅK 3.

Psykologi 1. 50.